op de tribune > de dingen

bezoekers — RoseboomWeemen , January 5, 2011

Hoewel de algemene gedachte is dat de dingen op deze wereld bestuurd worden door de mensen, bestaat er in de filosofie ook de gedachte dat de dingen invloed uitoefenen op ons mensen, dat zij als het ware ons handelen bepalen zonder dat we dat door hebben (zie ook 19 dec.).

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2024 blog PRIMA | powered by WordPress with Barecity