gesloten voor lunch!

bezoekers — RoseboomWeemen , May 28, 2011

Van november 2010 tot mei 2011 hebben ongeveer 900 mensen PRIMA bezocht en er tussen de middag hun lunch genuttigd. Deze zomer is PRIMA op de gebruikelijke openingstijden gesloten, maar vanaf het najaar zijn we weer te bezoeken. Volg de blog voor wat er in de tussenliggende periode gebeurd . . . .

op de tribune > me, myself and I

overdenkingen — RoseboomWeemen , May 24, 2011

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2024 blog PRIMA | powered by WordPress with Barecity